Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2019 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i
inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o
ustawy Prawo zamówień publicznych na: Usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie w 2019 roku.
10.01.2020 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na"Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i
inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o
ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dożywianie dzieci w
szkołach Gminy Luzino w 2019 r.
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/1/2018 na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo Zamówień publicznych na: Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy Luzino.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr ZP/1/2018 na podstawie
postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo Zamówień
publicznych na: Świadczenie usług schronienia w schronisku dla
osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu
gminy Luzino.
10.01.2020 więcej
Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro świadczenia usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy Luzino.
Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej
30.000 euro świadczenia usług schronienia w schronisku dla
osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu
gminy Luzino.
10.01.2020 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i
inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o
ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dożywianie dzieci w
szkołach Gminy Luzino w 2018 r.
10.01.2020 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25.10.2017 r. - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2018 roku - oferty do 8.11.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25.10.2017 r. - Usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2018 roku -
oferty do 8.11.2017
10.01.2020 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro na Materiały biurowe - oferty do 11 kwietnia 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej
30.000 euro na Materiały biurowe - oferty do 11 kwietnia 2017
r.
10.01.2020 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej
30.000 euro Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej
objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w
okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
10.01.2020 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej
30.000 euro Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej
objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w
okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
10.01.2020 więcej
Aktualizacja z 2.12.2016 r.: ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2017 roku
Aktualizacja z 2.12.2016 r.: ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30.000 euro. Usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie w 2017 roku
10.01.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się