2020-06-10

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

 

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

           O  USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA  "DOBRY START (300+) oraz                                                                ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO                                                          NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 

Od 1 lipca 2020 r. –wnioski w wersji elektronicznej (e-Wniosek)

1)     o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  można złożyć za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej: Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,

2)     o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” (300+) można złożyć za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej: Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz bankowości elektronicznej.

 

            Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, należy posiadać konto, do którego logowanie następuje przy użyciu profilu zaufanegoprofilu osobistego lub kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Więcej informacji dotyczących założenia profilu zaufanego znajduje się pod linkiem:

www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

 

Od 1 sierpnia 2020 r. - wnioski w formie papierowej można złożyć poprzez:

  1. wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie od ulicy 10 Marca,
  2. przesłanie pocztą na adres Ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie,  ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino,
  3. osobiście, w tymczasowym punkcie przyjmowania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 – wejście znajduje się  od strony parkingu dla personelu medycznego NZOZ w Luzinie, przy windzie zewnętrznej.

 

 

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

1)      do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020 r.

2)      od dnia1 września 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

3)      od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

 

 

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+) ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

1)  do dnia 31 sierpnia 2020 r.,ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 września 2020 r.

2) od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

 

 

 

 

TERMINY USTALENIA PRAWA  DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, A TAKŻE WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

1)      do dnia 31 sierpnia 2020 r.,ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 października 2020 r.

2)      od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020 r.

3)      od dnia 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

4)      od dnia 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.

5)      od dnia 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następujedo dnia 28 lutego 2021 r.

 

 

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                                    w Luzinie 

                                                                                                                   Ewa Walczak      

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się