2019-06-19

Terminy składania wiosków na okres zasiłkowy 2019/2020

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

 O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHORAZ ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+) 

 

Od 1 lipca 2019 r. wnioski w wersji elektronicznej

1)      E-wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  można złożyć za pomocą portalu: Empatia. (empatia.mpips.gov.p),

2)      E-wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” (300+) można złożyć za pomocą portalu: Empatia (empatia.mpips.gov.p) oraz bankowości elektronicznej.

 

            Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, należy posiadać konto, do którego logowanie następuje przy użyciu profilu zaufanegoprofilu osobistego lub podpisu elektronicznego.

Więcej informacji dotyczących założenia profilu zaufanego znajduje się pod linkiem:

www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

 

Od 1 sierpnia 2019 r. - wnioski w formie papierowej

Wniosek należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie ul. Młyńska 7  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub listownie, pocztą tradycyjną.

 

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

1)      do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada2019r.

2)      od dnia1 września 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

3)      od dnia1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

TERMINY USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+) ORAZ WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

1)      do dnia 31 sierpnia 2019 r.,ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 września 2019 r.

2)      od dnia1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

 

 

 

 

TERMINY USTALENIA PRAWA  DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, A TAKŻE WYPŁATY PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

1)      do dnia 31 sierpnia 2019 r.,ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 października 2019 r.

2)      od dnia1 września 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

3)      od dnia1 października 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

4)      od dnia1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

5)      od dnia 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących następujedo dnia 29 lutego 2020 r.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się