Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy
05.02.2020 więcej
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie kandydata
05.02.2020 więcej
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze STARSZEGO REFERENTA DS. KANCELARYJNYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego etatu - aplikacje można składać do 26.02.2019 r.
Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2019 r. o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze STARSZEGO REFERENTA DS. KANCELARYJNYCH w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie w wymiarze pełnego
etatu - aplikacje można składać do 26.02.2019 r.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie – aplikacje można składać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 14.00.
Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2018 r. o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie – aplikacje
można składać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 14.00.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 17 września 2018 r. o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 28 września 2018 r.
Ogłoszenie z dnia 17 września 2018 r. o naborze na stanowisko
asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie
- aplikacje można składać do 28 września 2018 r.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 08.06.2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DS. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA DOBRY START w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 19.06.2018 r.
Ogłoszenie z dnia 08.06.2018 r. o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze DS. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA DOBRY START w wymiarze
pełnego etatu - aplikacje do 19.06.2018 r.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 18 maja 2018 r. o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 12 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie z dnia 18 maja 2018 r. o naborze na stanowisko
asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie
- aplikacje można składać do 12 czerwca 2018 r.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018 r. o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 9 marca 2018 r.
Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018 r. o naborze na wolne
stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 9 marca
2018 r.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. swiadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje można składać do 27 lutego 2018 r.
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2018 r.o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. swiadczeń rodzinnych i świadczenia
wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie -
aplikacje można składać do 27 lutego 2018 r.
05.02.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się