2019-06-14

Kadra

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE

KADRA

                 

     ADRES DO KORESPONDENCJI :

84-242 Luzino

ul. Młyńska 7

 

http:

 

https://gopsluzino.bip.gov.pl

 

NIP :

 

5882096009

 

REGON :

 

192616410

 

TELEFON :

 

(58)  678-20-68 wew. 60/ (058) 506 - 56 - 46

 

FAX:

 

(58) 678-20-68 w. 60

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

STANOWISKO SŁUŹBOWE

 

NUMER  BIURA

 

NUMER  TELEFONU

 

DYREKTOR

EWA WALCZAK

 

7

 

(58) 678-20-68 w. 72

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

RÓŻA DYLEWSKA

 

9

 

(58) 678-20-68 w. 24

 

 

Stanowiska ds. finansowo-księgowych i kancelaryjnych

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MONIKA LATKOWSKA

 

5

 

(58) 678-20-68 w. 70

 

STARSZY INSPEKTOR ds. finansowo-księgowych

JOLANTA RÓŻAŃSKA        

 

6

 

 

(58) 678-20-68 w. 73

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. finansowo-księgowych i kadr           

MONIKA WILANDT

 

5

 

(58) 678-20-68 w. 70

SAMODZIELNY REFERENT ds. kancelaryjnych

ANNA JASIELSKA

4

(58) 678-20-68 w. 60

 

Sekcja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczego

 

 

INSPEKTOR ds. świadczeń rodzinnych

JOANNA FORMELLA

 

 

1

 

 

 

 

INSPEKTORds. świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, działań wobec dłużników alimentacyjnych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

DOROTA GROCHOWSKA

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(58) 678-20-68 w. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPEKTOR ds. świadczeń rodzinnych

MARIOLA KOBIELA

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. świadczeń rodzinnych

ADRIANNA SPECHT                                                                                                               


                                                                                                                           SAMODZIELNY REFERENT ds. świadczenia  dobry start, świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych                           ALEKSANDRA RUSZEWSKA

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. świadczenia wychowawczego

IWONA STENKA

8

 

 

(58) 678-20-68 w. 25

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. świadczenia wychowawczego

MARCELINA GROTH

 

Sekcja świadczeń z pomocy społecznej

 

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. zasiłków stałych, okresowych, usług opiekuńczych i domów pomocy społecznej

MAŁGORZATA ROMPCA

4

(58) 678-20-68 w. 60

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, dożywiania dzieci
w szkołach i Karty Dużej Rodziny

ANETA SCHULZ

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

I REJONU  OPIEKUŃCZEGO

MARZENA PAŁUBIAK

 

 

 

 

2

 

 

 

 

(58) 678-20-68 w. 61

 

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

II  REJONU  OPIEKUŃCZEGO

EWA JANKOWSKA DETLAF

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

III REJONU  OPIEKUŃCZEGO

KAMILA KIELIŃSKA

 

 

 

 

3

 

 

 

 

(58) 678-20-68 w. 62

 

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

IV REJONU  OPIEKUŃCZEGO

GRAŻYNA CIUPAK

 

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

V REJONU OPIEKUŃCZEGO

BARBARA CZEKAŁA

 

 

Biuro Zespołu ds. asysty rodzinnej        w budynku Urzędu Gminy Luzino,         ul. 10 Marca 11

 

 

 

 

(58) 678-20-68 w. 20

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

VI REJONU  OPIEKUŃCZEGO

EMILIA DAMPC

 

 

Zespół ds. asysty rodzinnej

 

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY

JOANNA GRABOWSKA

 

 

Biuro Zespołu ds. asysty rodzinnej        w budynku Urzędu Gminy Luzino,         ul. 10 Marca 11

 

 

 

 

(58) 678-20-68 w. 20

 

 

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY

ANGELIKA MIOTK

 

PSYCHOLOG

BARBARA TESSAR - STASZKIEWICZ

             

 

Obsługę prawną Ośrodka prowadzi:   Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Kaczyńskiego

                                                                  ul. Mickiewicza 9/12, 80-425 Gdańsk

 

Obsługę informatyczną Ośrodka prowadzi:  Artur Romanowski PHU Pecet,

                                                                            ul. Kolejarzy 5, 84-300 Lębork

 

Obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych prowadzi: Alice - Adam Lubiewski

                                                                                                        ul. 11-listopada 12, 84-242 Kębłowo

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się