2020-07-08

Informacja w sprawie wniosków 500 plus

 

INFORMACJA

W SPRAWIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie przypomina, że osoby które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego (500+)  na podstawie wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 roku, obecnie tj. w 2020 roku nie składają kolejnych wniosków, bowiem świadczenie zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021 trwający do dnia 31 maja 2021 r. 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na  kolejny okres    zasiłkowy  2021/2022  będą  przyjmowane:

 

 

  1.  od 1 lutego 2021 r.– w wersji elektronicznej (e-wnioski) składane zapomocą Portalu Informacyjno - Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej: Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej,

 

       2. od 1 kwietnia 2021r. – w  formie papierowej.

 

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, ponieważ np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               Dyrektor

                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                            w Luzinie 

                                                                                                           Ewa Walczak         

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się