Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA z dnia 16.11.2018 r. O PONOWNYM WYBORZE najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/3/2019 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (...) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą GOPS w Luzinie w 2019 roku.
INFORMACJA z dnia 16.11.2018 r. O PONOWNYM WYBORZE
najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania
nr ZP/3/2019 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze (...) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania osoby chorej objętej pomocą GOPS w Luzinie w 2019
roku.
10.01.2020 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/3/2019 w trybie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2019 roku.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr ZP/3/2019 w trybie
postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień
publicznych na: Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie w 2019 roku.
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/2/2018 na podstawie postępowania określonego w art. 138 ustawy Prawo Zamówień publicznych na: Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino 2019.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr ZP/2/2018 na podstawie
postępowania określonego w art. 138 ustawy Prawo Zamówień
publicznych na: Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino 2019.
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/1/2018 na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo Zamówień publicznych na: Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy Luzino.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr ZP/1/2018 na podstawie
postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo Zamówień
publicznych na: Świadczenie usług schronienia w schronisku dla
osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu
gminy Luzino.
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie
dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2018 r.
10.01.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia, dot. Dożywiania dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia, dot. Dożywiania dzieci w
szkołach Gminy Luzino w 2018 r.
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/4/2017 na podstawie postępowania określonego w art. 138 ustawy Prawo zamówień publicznych na Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2018 roku.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr ZP/4/2017 na podstawie
postępowania określonego w art. 138 ustawy Prawo zamówień
publicznych na Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej
objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w
2018 roku.
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pod nazwą Materiały biurowe z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na
realizację zadania pod nazwą Materiały biurowe z dnia 12
kwietnia 2017 r.
10.01.2020 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania; dot. zapytania ofertowego Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2017 roku.
Informacja o unieważnieniu postępowania; dot. zapytania
ofertowego Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej
objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w
2017 roku.
10.01.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia, dot. zamówienia z dnia 25.10.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia, dot. zamówienia z dnia
25.10.2017 r.
10.01.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się